Moderní diagnostika závratí


Ať kdo chceme či nikoli, s přibývajícím věkem se naše stabilita snižuje. To je, bohužel, přirozený proces. Jenže pak tu jsou akutní stavy, které je nutné vyšetřit a podle zjištění neprodleně léčit. V zásadě může být závrať způsobená poruchami vnitřního ucha anebo poruchami centrálního nervového systému, což je – laicky řečeno – nebe a dudy a odpovídající léčby jsou zcela odlišné. Jakoukoli jinou metodou než VHIT-VNG (ať si nezlomíte jazyk :-) ), se příčiny velmi těžko, zdlouhavě a nejistě hledají. Kdo by váhal, zda do projektu jít či nikoli?!

Ing. Kvido Štěpánek


Video Head Impulse Test (vHIT) a Videonystagmografie (VNG) jsou pokrokové metody diagnostiky poruch rovnováhy a závrati, spočívající v záznamu pohybu oči vysokorychlostní kamerou s další analýzou pomoci počítačového programu. Pomáhají rychle a přesně zjistit příčinu vzniku symptomů. Hrají zásadní roli v rozlišení závratí vycházejících z vnitřního ucha od závratí, které pramení z poruch centrálního nervového systému. V akutním stádiu jsou přínosnější, než zobrazovací vyšetření mozku, to znamená CT nebo magnetická rezonance.

Moderní diagnostika závratí
Moderní diagnostika závratí

Prim. MUDr. Josef Hájek, primář oddělení ORL

Primář MUDr. Josef Hájek« Zpět na předchozí stránku