Laparoskop 2012


Tento projekt jsme sice uskutečnili ještě před založení S námi je tu lépe!, ale já si jej dovoluji již k němu počítat, protože schéma bylo naprosto stejné. Od podnikatelských subjektů, samosprávy a individuálních dárců se podařilo během 11 měsíců nasbírat částku 1 789 535 Kč, která byla nutná k zakoupení laparoskopu pro operační sály Orlickoústecké nemocnice. Díky! Ve výběrovém řízení, za jehož poctivost bych si troufal dát v zásadě ruku do ohně, zvítězila firma LaparoTech Instruments s. r. o. s výrobkem KARL STORZ.

Ing. Kvido Štěpánek


Laparoskopická věž byla pořízena již v roce 2012 díky prostředkům získaných z příspěvků obcí, měst, firem, podnikatelů a občanů našeho regionu. Jsem rád, že se našlo tolik štědrých dárců, s jejichž pomocí jsme mohli projekt realizovat. Laparoskopie výrazně zkracuje dobu pobytu v nemocnici, poskytuje větší pooperační pohodu a rychlejší rekonvalescenci. Vybavení operačních sálů touto moderní zdravotnickou technikou nám umožnilo další rozvoj diagnostických i operačních výkonů při ošetření akutních i chronických onemocnění u pacientů chirurgických, gynekologických a urologických.

Primář chirurgického oddělení: MUDr. Aleš Siatka


Dokumenty:


« Zpět na předchozí stránku